Opinia
Nie należy mylić prawdy z opinią większości.

Opinia


Wdzięczność
Nie ma szlachetniejszej przesady niż przesada wdzięczności.

Wdzięczność
Wiele kobiet
Widziałem wiele kobiet, ale czy one mnie widziały?

Wiele kobiet